Adverteren op Anderlecht-Online (VZW)

Anderlecht Online is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). Door bij ons te adverteren, helpt u bij het onderhoud van onze website en bij het vergoeden van onze vrijwilligers. Onze website wordt dagelijks door verschillende tienduizenden mensen bezocht. Indien gewenst, bezorgen we u meer detail over onze bezoekersaantallen en over de verdeling per pagina en per taal (via Google Analytics). Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

U kan adverteren op onze volledige site, binnen één bepaalde taal of zelfs op één bepaalde pagina. Onze site gebruikt een responsive design waardoor uw advertenties ook op mobiele toestellen kunnen worden weergegeven indien gewenst. Er kan gewerkt worden met banners, buttons, skyscrapers, tekstlinks enz... Let wel: uw promotiemateriaal dient HTML 5 compatibel te zijn en dient te passen in het responsive design. We verkiezen te werken met een vaste facturatie per maand, maar het staat u echter vrij ons zelf een aanbod te doen. Naast de traditionele manieren van adverteren staan we ook open voor andere vormen van promotie, zoals bijvoorbeeld het vertonen van een RSS feed.


Advertising example 1


Advertising example 2