Postscriptum: Spreekkoren bis

VRIJDAG, 20 SEPTEMBER 2019, 15:01 - Libero
Logo Anderlecht-Online

OPINIES We zijn het er vast over eens dat een scheidsrechter in min of meer serene omstandigheden zijn job moet kunnen uitoefenen.  Net zoals we het er wellicht over eens zijn dat het op dat vlak behoorlijk meevalt op Anderlecht.

Maar: ben ik de enige die de indruk heeft dat Anderlecht steeds alles op alles zet als het aankomt op de naleving van de voetbalwet, en dat bepaalde andere clubs het net iets minder nauw nemen op dit vlak? 
 
In Brugge bijvoorbeeld kan je gerust stellen dat er bij momenten een ronduit intimiderende sfeer heerst tegenover de bank van de tegenstander, maar ook tegenover de assistent-scheidsrechters en de 4de official. 
 
Of deze sfeer nu oogluikend wordt gedoogd dan wel wordt aangemoedigd, laat ik nog in het midden, maar feit is wel dat het hen elk jaar een paar punten oplevert.
 
Dit terwijl het brave Anderlecht deze week als bad guy voor de bond moest verschijnen en uitdrukkelijk aan z’n supporters moet vragen om “het” in de toekomst niet meer te zingen. 
 
Misschien moet Anderlecht daarom vanaf nu ook maar eens meer zijn tanden laten zien.  Al te lang hebben wij de beste leerling van de klas willen zijn. 
Daarom zweer ik, de waarheid en niets dan de waarheid: het was “boer”.

Bron: © Eigen redactieanderlecht-online forum