Coucke zal zijn verantwoordelijkheid nemen

ZATERDAG, 28 NOVEMBER 2020, 08:50 - emjomi
Logo Anderlecht-Online

ANDERE De kapitaalsverhoging waar al enkele maanden over gepraat wordt is nog steeds niet gebeurd. Integendeel, de gesprekken daarrond lopen allesbehalve vlot. Marc Coucke zal financieel zijn verantwoordelijkheid nemen als grootste aandeelhouders, maar ook de kleinere moeten volgen. 

En daar lijkt nu net het schoentje te wringen, de kleinere staan niet te springen om financieel bij te springen. Vraag is ook of ze financieel slagkrachtig genoeg zijn om geld in de club te pompen. Een datum voor de volgende Algemene Vergadering is er nog niet, maar toch moet er dit jaar nog duidelijkheid komen rond het herstelpan en dus de kapitaalsverhoging. Nog een kleine vijf weken dus om tot een akkoord te komen, maar wat als dat er niet komt ?

Dan moet er een nieuw plan geformuleerd worden, hoe dat er gaat uitzien is vooralsnog een vraagteken. Maar achter de schermen zou daar wel al aan gewerkt worden. Is het de bedoeling dat Coucke nog meer financieel gaat bijspringen dan voorzien ? Zo ja, dan moet daar wellicht wel iets tegenover staan, meer aandelen ?

Veel vragen dus nog, waar niet meteen een concreet antwoord op is. Het simpele en het beste voor de club is dat iedereen gewoon instapt in de kapitaalsverhoging. De minderheidsaandeelhouders willen ook het beste voor de club en dat is, de kapitaalsverhoging, maar dat is voor hen niet meteen de oplossing. En zo blijft een akkoord over een deftig herstelplan uit.

Nog 5 weken, nog veel werk op de plank.

Bron: HLN (Pieter-Jan Calcoen)anderlecht-online forum