Boeckx: "Moeten de hand in eigen boezem durven steken"

DONDERDAG, 21 SEPTEMBER 2017, 09:41 - emjomi
Logo Anderlecht-Online

INTERVIEWS Nicolas Frutos koos gisteren voor Frank Boeckx in doel. Of dat wil zeggen dat Boeckx nu de nieuwe nummer 1 onder lat is, wil hij niet gezegd hebben. De doelman wou wel iets kwijt over het vertrek van René Weiler: "De fout ligt ook een beetje bij ons, we hadden meer moeten doen om Weiler te helpen", aldus Boeckx.

"Er zijn inderdaad een aantal spelers blij dat Weiler er niet meer is, maar er stonden ook nog een aantal spelers achter hem. We zijn met de spelersraad nog gaan pleiten voor Weiler bij het bestuur, maar het was toen al te laat. We hadden meer ons best moeten doen op het veld. Het was omdat, wij de spelers, niet presteerden op het veld dat de resultaten tegenvielen en de fans begonnen te fluiten. Dat heeft uiteindelijk Weiler zijn job gekost", is Boeckx eerlijk.anderlecht-online forum