"Roef is opgeroepen als getuige"

DONDERDAG, 11 OKTOBER 2018, 19:16 - Garrincha
Logo Anderlecht-Online

ANDERE Walter Damen, de raadsman die Davy Roef bijstaat, heeft meer uitleg gegeven over de ondervraging van zijn cliënt. "Davy is ondervraagd als getuige", vertelt Damen. "Er is geen sprake dat hij actief zou hebben meegewerkt of dat hij op een of andere manier zou zijn omgekocht."

"Het feit dat iemand ondervraagd wordt wil niet zeggen dat hij schuldig is", benadrukt Damen. "Davy zit hier meer als getuige om te worden afgetoetst met andere verklaringen. De onderzoeksrechter wil iedereen ondervragen alvorens een beslissing te nemen."

Bron: De Morgenanderlecht-online forum