Geen Vanden Stock meer in raad van bestuur

DINSDAG, 22 OKTOBER 2019, 07:37 - emjomi
Logo Anderlecht-Online

ANDERE De oudste dochter van Roger Vanden Stock, Claire, zetelde tot voor kort nog in de raad van bestuur van RSC Anderlecht, maar ook zij wordt nu vervangen. En zo verdwijnt de laatste Vanden Stock uit de raad  van bestuur. Haar plaats wordt ingenomen door Johan Beerlandt, CEO van bouwbedrijf BESIX.

Reden voor die wijziging is de laatste kapitaalverhoging van 30 miljoen euro. Claire Vanden Stock stapte niet mee in die verhoging, Beerlandt wel. De wijziging is dus het logische gevolg. 
 

Bron: HNB (jug)anderlecht-online forum