"Kompany kiest meer dan ooit voor Anderlecht"

DONDERDAG, 28 MEI 2020, 17:39 - emjomi
Logo Anderlecht-Online

INTERVIEWS - ANDERE Karel Van Eetvelt wordt voortaan geflankeerd door Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany. Vandenhaute neemt de rol van strateeg op zich, Kompany het sportieve. Marc Coucke blijft aan boord als de grootste aandeelhouder, hij zal ook investeringsideeën blijven aanbrengen. 

"Voor de duidelijkheid: Coucke blijft de belangrijkste aandeelhouder mét ambitie. Hij gaat zelfs nog meer investeren", zegt Van Eetvelt aan VTM Nieuws.

"Na twee jaar vallen en opstaan hebben we enkele conclusies getrokken en de sterkte mensen op de plaatsten gezet waar ze het best passen. Kompany op het sportieve, Vandenhaute als strateeg vanuit de voorzittersrol, ik leid de club operationeel en Marc is de meerderheidsaandeelhouder. Over die nieuwe structuur is iedereen enthousiast.”

“Zowel Kompany als Vandenhaute engageren zich met deze investering verder naar de uitbouw van de club toe. Ik ga zelfs nog meer zeggen: Vincent toont ambitie om zijn contract voor langere periode te laten verlengen. Hij kiest meer dan ooit voor Anderlecht.” 

Bron: hln.beanderlecht-online forum