Webpoll

Moet De Bilde een basisplaats in de ploeg hebben?

  • Ja
    13 (33.33%)
  • Nee
    19 (48.72%)
  • Geen mening
    7 (17.95%)

Vorige webpolls