Webpoll

Geniet coach René Weiler nog steeds uw steun?

  • Ja
    162 (16.45%)
  • Neen
    714 (72.49%)
  • Voordeel van de twijfel
    109 (11.07%)

Vorige webpolls